Toimintatapamme

Faktiassa on panostettu viime vuosina ensimmäisten oppilaitosten joukossa Suomessa koulutustarjotinmallin suunnitteluun. Opiskelija voi siis ohjatusti rakentaa oman tavoitteensa mukaisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa, jossa aidosti otetaan huomioon lähtötaso, osaaminen ja tavoitteet. Opiskelusta saadaan näin mahdollisiman tehokasta ja joustavaa, kun aiempi osaaminen ja työkokemus otetaan huomioon.

Opiskelijoiden käytössä on koko koulutustarjontamme. Koulutus tehostuu ja nopeutuu niillä, joilla osaamista on kertynyt alalta jo paljon. Toisaalta enemmän valmennusta tarvitsevat voivat opiskella asiaa laajemmin ja pitempikestoisemmin. Opintojen suunnittelussa ja tavoitteen saavuttamisessa opiskelijoiden käytössä ovat korkeatasoiset ohjauspalvelut.

Järjestämme koulutusta seuraavilla aloilla:

 • kaupan ala ja toimistopalvelut
 • ravintola-ala, elintarvikeala, puhdistuspalveluala, puutarha-ala ja kotityöpalvelu
 • yrittäjyys
 • johtaminen ja esimiestyö
 • sosiaali- ja kasvatusala
 • teolllisuusalat: rakennusala, kiinteistöpalvelu, LVI-ala, talotekniikka, metalliala, tekninen suunnittelu, nostoala, sähkö

Koulutus voi olla lyhyttä täydennyskoulutusta, tai tarvittaessa tutkintotavoitteista koulutusta. Ohjauspalvelutarjonta on koko ajan käytössä.

Hyviä edellytyksiä koulutuksen onnistuneeseen toteuttamiseen ovat:

 • ammatillisen koulutuksen laaja-alainen osaaminen
 • monialaisuus
 • laadukas kouluttajaverkosto ja osaaminen
 • sitoutuneisuus työhön, pitkä kokemus
 • alueen elinkeinoelämän tuntemus
 • alueen tukipalveluiden tuntemus
 • oppilaitoksen verkostot Suomessa ja kansainvälisesti
 • monitahoinen ohjausosaaminen
 • ohjauksen päivittäinen saatavuus ja tuki myös koulutuksen jälkeen (esim. ohjaus ja klubityyppiset ryhmäohjaukset)
 • monipuoliset mahdollisuudet harjoitella oppilaitoksessa eri ammattialoilla
 
 

Kysy meiltä:

Lähetä