Projektit

Projektit ovat tärkeä ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämisen työväline Faktiassa. 

Varat projektien toteuttamiseen tulevat kehittämistyön hankkeistamisen kautta joko kokonaan tai osittain Euroopan sosiaalirahastolta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR), ELY-keskuksilta tai Opetushallitukselta.

Faktialla on meneillään useita kehittämishankkeita, joissa partnerioppilaitoksina on ammatillisia aikuisoppilaitoksia Etelä-Suomen alueelta. Verkostoituminen muiden oppilaitosten ja yritysten kanssa onkin edellytyksenä kehittämishankkeiden toteuttamiselle.

 

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä