Suomalainen leipäkori

 

Leipomoala on Suomessa eniten työllistävä elintarviketeollisuuden ala. Yrittäjät mukaan lukien leipomoala työllistää noin 10 000 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän. Käydyissä keskusteluissa yritysten kanssa ja em. taustatutkimuksissa on noussut esille tarve leipomoalan täydennyskoulutuksen kehittämiseen, yritysten kilpailukyvyn parantamiseen mm. tuontituotteita vastaan. Leipomoalalla pitää olla erikoisosaamista myös tulevaisuudessa alan
substanssiosaaminen ja erityspiirteet, kuten paikallisuus ja monipuolisuus huomioon ottaen. Yrittäjät kokevat huolestuttavana ulkomaisten puolivalmisteiden tuonnin kysynnän kasvun ja toisaalta tuotekehitystaitojen ja siihen
liittyvän resurssiallokoinnin vähäisyyden.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa Kanta-Hämeeseen ja välillisesti koko Suomeen vahva leipomoalan osaamiskeskittymä. Tavoitteina on myös edistää leipomoalan koulutuksen monipuolista ja toimialan tarpeista lähtevää
tarjontaa, tuottaa lisäarvoa leipomoalalle kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä, antaa leipomoille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen työkaluja yrityksen perustamisesta aina kasvuyrityksiin tähtäävässä kehittämisessä.
Tavoitteena on että yksikkö on viiden vuoden kuluttua Suomen monipuolisen ja rikkaan leipäkulttuurin vahva tukiorganisaatio, uusien tuulien tuoja, ja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin tunnustettu ja tunnettu toimija
leipomoalalla.

Koulutuskalenteri 2017

Projektiaika: 1.3.2016 - 31.3.2018

Rahoittaja: ESR (Hämeen ELY-keskus)

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Mäkinen

minna.makinen @ fai.fi

040 3474074

    

 

 


          
     

 

 

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä