Rahoitusratkaisut

Rahoitusvaihtoehtoja yrityksesi kehittämiseen ja kouluttautumiseen

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus

Faktia ei pelkästään kouluta tai valmenna yksittäisiä asioita vaan haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tarjoamme laajan kokonaisuuden liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Ota yhteys ja keskustellaan lisää!

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutus on yrityksen tarpeisiin suunniteltua koulutusta, jossa työnantaja osallistuu koulutuksen kokonaiskustannuksiin 20 -75 % yrityksen koosta ja koulutuksesta riippuen. Yhteishankintakoulutuksen rahoittaa osittain paikallinen ELY-keskus. Toteutus suunnitellaan aina yhteistyössä Faktian, yrityksen ja ELY-keskuksen kanssa. Faktian yritystiimi toimii yrityksesi apuna koulutuksen suunnittelussa sekä rahoitukseen ja toteutukseen liittyvässä hallinnoinnissa.

RekryKoulutus yritysten rekrytointitarpeisiin

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. RekryKoulutus suunnitellaan yhteistyössä yrityksen ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa työnantajayrityksen (tai useamman työnantajan) rekrytointiitarpeisiin. Tavoitteena voi olla perus-, lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Koulutukseen sisältyy tietopuolista opetusta, ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.
Rekrykoulutus kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta, vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää. Koulutus antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

Työnantajan maksuosuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Osaavaa työvoimaa TäsmäKoulutuksella

TäsmäKoulutus on yrityksen nykyiselle henkilöstölle suunnattua koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.
TäsmäKoulutus sisältää koulutusta, työssäoppimista ja työharjoittelua. Koulutuksen kokonaiskesto on vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.

TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret yritykset. Koulutukseen voivat osallistua myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. TäsmäKoulutusta voi hankkia myös julkinen sektori – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat.

Työnantajan maksuosuus on 20–75 prosenttia koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Koulutusta yrityksen muutostilanteissa

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden yhteistyössä Faktian, työnantajan ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa. MuutosKoulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille.
Työnantajan maksuosuus on 20 prosenttia koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Oppisopimuskoulutus

Ammatillista perus- tai lisäkoulutusta voi hankkia myös oppisopimuskoulutuksella. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla.

Faktia järjestää tutkinto- tai osatutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen yrityksenne ryhmällenne. Koulutuksen sisältöä voidaan suunnitella yhteistyössä yrityksenne tarpeiden mukaisesti. Oppisopimuskoulutus on maksutonta, näyttötutkinnosta tai tutkinnon osasta tilitetään 58 € tutkintomaksu Opetushallitukselle.

Oppisopimuskoulutus sopii yrityksille mm. seuraavissa tapauksissa:
yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta

Ota yhteyttä!

Myyntipäällikkö
Mika Palanen
040 347 4044

asiakaspalvelu@faktia.fi

 

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä